Hysbysiad Cyfreithiol

Golygydd gwefan:

Lleuwen Steffan
Rheolwr golygyddol: Lleuwen Steffan
Ebost: lleuwensteffan@gmail.com
Gwefan: www.lleuwen.net

Llety:

Gwesteiwr: LWS
10 Rue de Penthièvre, 75008 Paris
Gwefan: www.lws.fr/

Datblygiad :

Gwion Tangi
Ebost: gwiontangi@gmail.com
Gwefan: https://gwiontangi.wixsite.com/portfolio

Telerau defnyddio:

Mae’r wefan hon (www.lleuwen.net) yn cael ei chynnig mewn gwahanol ieithoedd gwe (HTML, HTML5, Javascript, CSS, ac ati) ar gyfer gwell cysur defnyddiwr a graffeg mwy dymunol, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio porwyr modern fel Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, ac ati. Mae Lleuwen Steffan yn gweithredu pob cyfrwng sydd ar gael iddi i sicrhau gwybodaeth ddibynadwy a diweddaru cyson ar ei gwefan. Fodd bynnag, gall gwallau neu hepgoriadau ddigwydd.

Cwcis :

Gall y wefan www.lleuwen.net ofyn i chi dderbyn cwcis at ddibenion ystadegol ac arddangos. Cwci yw gwybodaeth a osodir ar eich gyriant caled gan weinydd y wefan yr ydych yn ymweld â hi. Mae’n cynnwys sawl data sy’n cael eu storio ar eich cyfrifiadur mewn ffeil testun syml y mae gweinydd yn ei chyrchu i ddarllen ac arbed gwybodaeth. Ni all rhai rhannau o’r wefan hon fod yn weithredol heb dderbyn cwcis.