Lleuwen

Mae Lleuwen Steffan yn gyfansoddwraig caneuon a cherddoriaeth ar gyfer theatr, ffilm, teledu a radio. Mae hi wedi bod yn gweithio ar y cyd gydag Amgueddfa’r Werin Sain Ffagan ers 2013 i baratoi rhywbeth arbennig iawn a gaiff ei ddatgelu yn y misoedd nesaf. Ara deg ma dal iâr.

Emynau Coll Y Werin

Lleuwen Tafod Arian

Tafod Arian

Lansio Tafod Arian :  datblygiad diweddaraf Lleuwen Steffan ac emynau llafar gwlad Cymru.
Mae Lleuwen Steffan yn teithio i hanner cant o gapeli yng Nghymru, gan gyflwyno gwaith cerddorol newydd wedi ei seilio ar emynau emynau coll y werin.

Tafod Arian

Lansio Tafod Arian :  datblygiad diweddaraf Lleuwen Steffan ac emynau llafar gwlad Cymru.
Mae Lleuwen Steffan yn teithio i hanner cant o gapeli yng Nghymru, gan gyflwyno gwaith cerddorol newydd wedi ei seilio ar emynau emynau coll y werin.

Lleuwen Tafod Arian