Select Page

Tafod Arian

Lansio Tafod Arian :  datblygiad diweddaraf Lleuwen Steffan ac emynau llafar gwlad Cymru.

Mae Lleuwen Steffan yn teithio i hanner cant o gapeli yng Nghymru, gan gyflwyno gwaith cerddorol newydd wedi ei seilio ar emynau emynau coll y werin.
Fe aeth yr emynau hyn yn angof yng Nghymru ôl-Gristnogol a bwriad Lleuwen gyda prosiect Tafod Arian yw ail-gyflwyno’r hen emynau mewn cyd-destun cerddorol cwbl newydd.
Pan glywodd Lleuwen yr emynau hyn yn archif sain Amgueddfa Sain Ffagan, fe wyddai nad oedd hi wedi eu clywed na’u gweld o’r blaen. A hithau wedi ymddiddori ag emynau Cymraeg ar hyd ei hoes, fy wyddai nad oeddent yn y llyfrau emynau emwadol cyfredol. Ymchwiliodd ymhellach a doedd dim golwg ohonynt yn yr  argraffiadau hŷn chwaith llyfrau.  Emynau’r werin yw rhain, wedi eu trosglwyddo ar lafar gan Gymry’r gorffennol.
Yn sgîl ei pherfformiadau yn y capeli, mae’r gerddoriaeth yn esblygu. Yn dilyn ei pherfformiadau hyd yma, mae Lleuwen wedi derbyn negeseuon gan bobl sydd am rannu eu archifau teuluol e.e recordiadau o ganu pwnc a hen lyfrau nodiadau yn cynnwys mwy o emynau llafar gwlad. Mae archifau hyn yn cael eu bwydo mewn i’r gwaith a cyfansoddiad Tafod Arian yn esblygu a newid o hyd.
“Dw i am alw’r gwaith yma yn Tafod Arian o hyn ymlaen … mae’n gymaint mwy na fi” meddai Lleuwen. “Dim ond y negesydd ydw i.”
Mewn partneriaeth â’r Eisteddfod Genedlaethol, mae Lleuwen wedi cael cefnogaeth y Cyngor Prydeinig i ddatblygu Tafod Arian. Bydd cronfa Cymru-Ffrainc yn dod a rhai o gerddorion mwyaf blaenllaw Cymru a Llydaw ynghyd i berfformio’r gerddoriaeth newydd, gan rannu cyfoeth traddodiad emynyddiaeth Cymru gyda’r byd. 

Lleuwen stay focus
SKRITELL LLEUWEN 2024
Tafod Arian Lleuwen 2
"A voice of archetypal Welsh beauty—simultaneously heavenly and earthy - a true soul whammy.”

Chris May, All About Jazz

"Archeolegydd cerddorol!"

Rhys Mwyn BBC Radio Cymru

"I expected her to sing a series of lost hymns, or takes on them, with guitar or other instrument and to get on my way before too late for an early night. I knew we’d all be presented with archival music, but its presentation was my first shock, for want of a better word. We were in an old chapel - pulpit, pews, a time capsule of scent stirring familiarity, but her ‘kit’, particularly her samplers and musical methodology were more reminiscent of the likes of Moby and PJ Harvey. What she did with this kit, I have never seen or heard before."

Stephen Price, Nation Cymru